Better Cotton, iklim krizini doğrudan karşılıyor. Geniş ortak ve üye ağımızla birlikte, çiftçi topluluklarının geçim kaynaklarını korumayı hedeflerken, pamuk çiftçiliğini daha iklime dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Halihazırda, dünya pamuğunun neredeyse dörtte biri, 23 ülkede Better Cotton Standardı altında üretiliyor ve yaklaşık 3 milyon çiftçiyi destekliyor.

Sürekli artan zorlukların farkında olarak, çiftçileri iklim değişikliği üzerindeki etkilerini daha da azaltmaları ve sonuçlarına uyum sağlamaları için desteklemek için İklim Yaklaşımımızı geliştiriyoruz. Misyonumuza ulaşmak için çabalarımızı geliştirmemiz, hızlandırmamız ve yeni yenilikler getirmemiz gerektiğini biliyoruz.

PDF
1.16 MB

Better Cotton'un İklim Yaklaşımı

İndir