Temel Sürdürülebilirlik Sorunları

Better Cotton üretiminde kilit öneme sahip sürdürülebilirlik sorunlarından bazıları


Su Yönetimi

Dünya çapında yaklaşık yarım milyar insan şu anda şiddetli su kıtlığı ile karşı karşıya ve dünya nüfusunun neredeyse yarısı tatlı suyun kirlendiği bölgelerde yaşıyor. Su kaynaklarımıza - yerel ve küresel - özen göstermek, zamanımızın en büyük sürdürülebilirlik zorluklarından biridir.

Toprak Sağlığı

Toprak, sağlıklı bir çiftliğin ve dünyanın temelidir. Better Cotton, çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirmek, verimi artırmak ve bu hayati kaynağı korumak için örtü kırpma ve Entegre Zararlı Yönetimi gibi sürdürülebilir tarım uygulamalarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Pestisitler

Pestisitler, dünya çapında kullanılan başlıca bitki koruma şeklidir. Zararlıları kontrol etme ve verimi korumada hayati bir amaca hizmet ederken, olumsuz sonuçları hafife alınmamalıdır.

İklim değişikliği

Better Cotton, iklim değişikliğinden en çok etkilenenleri desteklerken pamuk sektörünün iklim çözümünün bir parçası haline gelmesine yardımcı olma sorumluluğuna ve fırsatına sahiptir. İklim Yaklaşımımız ve misyonumuza ulaşmak için çabalarımızı nasıl hızlandırdığımız hakkında bilgi edinin.

Kadınların yetkilendirilmesi

Kadınların güçlendirilmesi, küresel olarak acil bir zorluk olmaya devam ediyor. Better Cotton olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğin ancak tüm cinsiyetler eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğunda elde edilebileceğini biliyoruz, bu nedenle programlarımız aracılığıyla ve pamuk endüstrisinde kadınların güçlendirilmesini ilerletmek için harekete geçiyoruz.

Düzgün iş

Adil ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Better Cotton'un temel ilkelerinden biridir. Programın desteklemeye çalıştığı temel insana yakışır çalışma ilkelerini keşfedin - çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak için çalışmaktan kadınların güçlendirilmesini teşvik etmeye kadar.

Biyoçeşitlilik ve Arazi Kullanımı

Biyoçeşitlilik, belirli bir alandaki yaşamın çeşitliliğini veya aralığını ifade eder. Biyoçeşitlilik, estetik ve etik değerinin yanı sıra, en önemlisi, dayanıklı ekosistemlerin ve istikrarlı bir iklimin bel kemiğidir. Bu nedenle Better Cotton'da dünyanın dört bir yanındaki pamuk çiftliklerinde biyoçeşitliliği korumak ve artırmak için arazi kullanımı konusunda düşünceli bir yaklaşım izliyoruz.