Amaçtan Değer – geçmişte ve gelecekte

Bu oturum, “Amaç”ın arkasında durdurulamaz bir ivme yaratan güçlere bakacak; “Bireyler, iş dünyası ve daha geniş toplum için değer yaratmak için ilgili sosyal ve çevresel konular üzerinde olumlu etkinin gösterilmesi” olarak tanımlanır.

Devamını oku