Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) ile ortaklaşa yönetilen Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu (Better Cotton GIF), Better Cotton Girişiminin (BCI) 2020 hedeflerine ulaşmasını desteklemek için Better Cotton projelerine stratejik yatırımlar yapıyor.

2017-18 pamuk sezonunda Better Cotton GIF, Çin, Hindistan, Mozambik, Pakistan, Senegal, Tacikistan ve Türkiye'de daha sürdürülebilir pamuk çiftçiliği uygulamalarına “Ǩ9.4 milyon yatırım yaparak bir milyondan fazla pamuk çiftçisine* ulaştı ve onları eğitti.

Better Cotton GIF Yıllık Raporu, yedi pamuk üreticisi ülkedeki BCI Uygulayıcı Ortakları ve BCI Çiftçilerinin hikayeleriyle, bu dönüm noktasına ulaşmak için Fon faaliyetlerine ilişkin fikir vermektedir.

Rapora erişinokuyun.

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu nedir?

Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu (Better Cotton GIF), Better Cotton Initiative (BCI) ve Sustainable Trade Initiative (IDH) tarafından 2016 yılında başlatıldı. Better Cotton GIF, BCI Konseyi tarafından, BCI Retailer ile ortaklaşa yönetilmektedir. ve Marka Üyeleri, Sivil Toplum Üyeleri ve devlet kurumları. IDH, resmi fon yöneticisi ve aynı zamanda önemli bir fon sağlayıcıdır.2017-18 pamuk sezonunda Better Cotton GIF, saha düzeyinde programlara doğrudan “Ǩ6.4 milyon yatırım yaptı ve ek olarak ¨3 milyon ortak fonu harekete geçirdi. ortaklardan sağlanan fon ile toplam portföy değeri ‚Ǩ9.4 milyon oldu.

*Better Cotton Büyüme ve İnovasyon Fonu 2017-2018 sezonunda bir milyonu aşkın çiftçiye ulaşırken Better Cotton Girişimisezonda toplam 1.7 milyon pamuk çiftçisine ulaşılması ve eğitilmesi öngörülmektedir. Nihai rakamlar BCI'nin 2018 Yıllık Raporunda açıklanacak.

Bu sayfayı paylaş