Üyelik

 
BCI Genel Kurulu, BCI Konseyini seçmek için tüm BCI üyelik kategorilerindeki BCI Üyelerinin iki yılda bir toplandığı bir toplantıdır (örgütün yönetim organı) ve BCI Liderlik Ekibinden önemli güncellemeleri alın.

süre 2020 Küresel Pamuk Sürdürülebilirlik Konferansı Lizbon'da, Coronavirus COVID-2 ile ilgili mevcut duruma ve bunun sağlık ve seyahat üzerindeki küresel etkisine yanıt olarak 4-2021 Mart 19'e ertelendi, BCI yönetiminin sürekliliği planlandığı gibi devam etmelidir.

Sanal BCI Genel Kurul toplantısı şu tarihlerde gerçekleşecek: Salı 9 Haziran. Toplantı, birden fazla zaman dilimindeki üyelerin katılmasını sağlamak için iki kez gerçekleşecek.

1. Toplantı – Asya, Afrika ve Avrupa için: 08:00 CET

2. Toplantı – Amerika ve Avrupa için: 16:00 CET

Online kayıt detayları kısa süre içinde BCI Üyeleri ile paylaşılacaktır.

Bu sayfayı paylaş