ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పత్తి సుస్థిరత కార్యక్రమం ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? తాజా పరిణామాలతో తాజాగా ఉండండి మరియు కొత్త బెటర్ కాటన్ క్వార్టర్లీ న్యూస్‌లెటర్‌లో మెరుగైన పత్తి రైతులు, భాగస్వాములు మరియు సభ్యుల నుండి వినండి. మెరుగైన కాటన్ సభ్యులు నెలవారీ మెంబర్ అప్‌డేట్‌ను కూడా అందుకుంటారు.

దిగువన కొన్ని వివరాలను వదిలివేయండి మరియు మీరు తదుపరి వార్తాలేఖను అందుకుంటారు.