స్లయిడ్
వనరుల లైబ్రరీ

డౌన్‌లోడ్ కోసం PDFలు మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఫైల్‌లతో సహా మా పత్రాల లైబ్రరీ ద్వారా శోధించండి

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

209 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

పేజీ 2 ఆఫ్ 18

సభ్యుల జాబితా
PDF
130.68 KB
1 జనవరి మరియు 30 జూన్ 2022 మధ్య బెటర్ కాటన్‌లో చేరిన సంస్థల జాబితా.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
గైడ్
PDF
72.62 MB
నాలుగు గ్రోత్ మరియు ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ ఛానెల్‌ల కోసం మార్గదర్శకాలు: స్మాల్ ఫార్మ్ ఫండ్, నాలెడ్జ్ పార్టనర్ ఫండ్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ లెర్నింగ్ ఫండ్ మరియు లార్జ్ ఫార్మ్ ఫండ్.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
అవలోకనం
PDF
1.55 MB
ఈ పత్రం బెటర్ కాటన్ యొక్క ప్రస్తుత వ్యూహాత్మక కాలానికి మెరుగైన కాటన్ గ్రోత్ మరియు ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ యొక్క దృష్టి, లక్ష్యం, విలువలు మరియు లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తుంది.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
విధానం
PDF
94.28 KB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
9.90 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
3.24 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
4.17 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
1.50 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
3.58 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
2.78 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
7.18 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
ప్రదర్శన
PDF
11.53 MB
డౌన్¬లోడ్ చేయండి
209 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి