స్లయిడ్
వనరుల లైబ్రరీ

డౌన్‌లోడ్ కోసం PDFలు మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఫైల్‌లతో సహా మా పత్రాల లైబ్రరీ ద్వారా శోధించండి.
సభ్యులు-మాత్రమే వనరులను యాక్సెస్ చేయడానికి, దయచేసి లాగిన్ చేయండి నా బెటర్ కాటన్

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

పేజీ 1 ఆఫ్ 1

విధానం
PDF
269.81 KB

బెటర్ కాటన్ మెంబర్ మానిటరింగ్ ప్రోటోకాల్

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
105.59 KB

సూత్రాలు మరియు ప్రమాణాలు v.3.0 అనువాద విధానం

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
పద
105.57 KB

మెరుగైన కాటన్ ప్రవర్తనా నియమావళి - థర్డ్ పార్టీ వెరిఫైయర్‌లు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
235.78 KB

బెటర్ కాటన్ బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్రోగ్రామ్ పాలసీ 2022

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
78.67 KB

మెరుగైన కాటన్ ప్రవర్తనా నియమావళి

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
131.28 KB

బెటర్ కాటన్ డిరోగేషన్స్ పాలసీ

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
228.31 KB

బెటర్ కాటన్ సేఫ్ గార్డింగ్ పాలసీ

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
180.72 KB

బెటర్ కాటన్ యాంటీ కరప్షన్ పాలసీ

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
188.50 KB

బెటర్ కాటన్ న్యూ కంట్రీ ప్రోగ్రామ్ పాలసీ 2022

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
12 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి