స్లయిడ్
వనరుల లైబ్రరీ

డౌన్‌లోడ్ కోసం PDFలు మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఫైల్‌లతో సహా మా పత్రాల లైబ్రరీ ద్వారా శోధించండి

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

8 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

పేజీ 1 ఆఫ్ 1

సభ్యుల జాబితా
PDF
130.68 KB
1 జనవరి మరియు 30 జూన్ 2022 మధ్య బెటర్ కాటన్‌లో చేరిన సంస్థల జాబితా.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
PDF
116.97 KB

కొత్త బెటర్ కాటన్ సభ్యులు: 2021 రెండవ సగం

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
PDF
62.73 KB

ప్రమాణాల కమిటీ: జీవిత చరిత్రలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
PDF
109.63 KB

మంచి పని & లింగ వర్కింగ్ గ్రూప్: జీవిత చరిత్రలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
PDF
112.05 KB

సహజ వనరుల వర్కింగ్ గ్రూప్: జీవిత చరిత్రలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
PDF
62.19 KB

పంట రక్షణ వర్కింగ్ గ్రూప్: జీవిత చరిత్రలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
XLSX
248.96 KB
ఇది బెటర్ కాటన్ సభ్యులుగా ఉన్న అన్ని కంపెనీల పబ్లిక్ లిస్ట్. కొన్ని కంపెనీలు ఈ జాబితా నుండి మినహాయించాలని ఎంచుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది సమగ్రంగా ఉండకపోవచ్చు.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
సభ్యుల జాబితా
XLSX
1.75 MB
జాబితాలోని సరఫరాదారులు వ్యాపారులు మరియు స్పిన్నర్ల నుండి పూర్తి చేసిన వస్త్ర తయారీదారుల వరకు ఉన్నారు.
డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
8 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి