స్లయిడ్
వనరుల లైబ్రరీ

డౌన్‌లోడ్ కోసం PDFలు మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన ఫైల్‌లతో సహా మా పత్రాల లైబ్రరీ ద్వారా శోధించండి

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

38 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

పేజీ 1 ఆఫ్ 4

నివేదిక ఫలితాలు
PDF
178.96 KB

ఎర్త్‌సైట్ ఆడిట్ సారాంశం – ఏప్రిల్ 2024

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
గైడ్
PDF
415.69 KB

ఫలితాల సూచికలతో పని చేయడం v2.6

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
PDF
562.06 KB

బెటర్ కాటన్ లైసెన్స్ హోల్డర్స్ 2023-24

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
గైడ్
PDF
442.01 KB

ఫలితాల సూచికలతో పని చేయడం v2.5

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
నివేదిక
PDF
1.67 MB

హామీ ఫలితాల నివేదిక 2022-23

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
పద
105.57 KB

మెరుగైన కాటన్ ప్రవర్తనా నియమావళి - థర్డ్ పార్టీ వెరిఫైయర్‌లు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
గైడ్
PDF
74.86 KB

అవమానం 3.1.3 - స్థానికంగా స్వీకరించబడిన సూచికలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
PDF
108.14 KB

మెరుగైన కాటన్ 3PV అర్హతలు మరియు యోగ్యత అవసరాలు

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
పద్ధతులు
పద
114.62 KB

ఆసక్తి యొక్క సంఘర్షణ ప్రకటన

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
PDF
572.09 KB

బెటర్ కాటన్ లైసెన్స్ హోల్డర్స్ 2022-23

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
విధానం
PDF
131.28 KB

బెటర్ కాటన్ డిరోగేషన్స్ పాలసీ

డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
గైడ్
PDF
458.07 KB
అన్ని వ్యవసాయ పరిమాణాలకు వర్తిస్తుంది
డౌన్¬లోడ్ చేయండి వాటా
38 ఫలితాలు కనుగొనబడ్డాయి

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి