ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, 2,500+ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ।

ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਥੇ.

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ

ਇਕਸਾਰਤਾ 
2026 ਤਕ
ਤਾਮਰ ਹੋਇਕ


ਪੈਨ ਯੂਕੇ 
2024 ਤਕ
ਰਾਜਨ ਭੋਪਾਲ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ

IKEA
2026 ਤਕ
ਅਰਵਿੰਦ ਰਿਵਾਲ
ਸਕੱਤਰ

ਵਾਲਮਾਰਟ
2024 ਤਕ
ਗੇਰਸਨ ਫਜਾਰਡੋ
ਉਪ-ਚੇਅਰ

ਜੇ ਕਰੂ ਸਮੂਹ
2026 ਤਕ
ਲਿਜ਼ ਹਰਸ਼ਫੀਲਡ

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਆਸਕੌਟ
2026 ਤਕ
ਬੌਬ ਡੱਲ'ਅਲਬਾ

ਸੁਪੀਮਾ 
2024 ਤਕ
ਮਾਰਕ ਲੇਵਕੋਵਿਟਜ਼
ਚੇਅਰ

ਪੇਂਡੂ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (RBDC)
2024 ਤੱਕ
ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਿਆ

ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਓਲਮ ਐਗਰੀ 
2026 ਤਕ
ਅਸ਼ੋਕ ਹੇਗੜੇ

ਲੁਈਸ ਡਰੇਫਸ ਕੰਪਨੀ
2024 ਤਕ
ਪੀਅਰੇ ਚੇਹਬ

ਆਜ਼ਾਦ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
2024 ਤਕ
ਖਜਾਨਚੀ

ਕੇਵਿਨ ਕੁਇਨਲਨ
2026 ਤਕ

ਕੌਂਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕੌਂਸਲ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ
PDF
102.03 KB

ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ
PDF
184.09 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ