ਮੁੱਖ » ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ » ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ

ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਪ ਵਿੱਚ 1690 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਕਪਾਹ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਕਵਾ-ਜ਼ੁਲੂ ਨਟਾਲ, ਲਿਮਪੋਪੋ, ਮ੍ਪੂਮਲੰਗਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੇਪ। ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮ.

ਸਲਾਈਡ 1
0
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ
0,000
ਟਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ
0,000
ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ

ਪਹਿਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਾਢੀ 2016 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਕਵਾਜ਼ੁਲੂ-ਨਟਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਲੋਸਕੋਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਨ-ਦ-ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਾਥੀ

ਕਪਾਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਥਿਰਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕੇਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਪਾਹ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਪਾਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ.

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ।