ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਖੇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

2020-21 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ੇਅਰਕਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ+ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ+ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿਸਟਮ | ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ | ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੰਡ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਨਾ.

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨ

ਸਮਰਥਨ

ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੇਨ-ਦੀ-ਟ੍ਰੇਨਰ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨ-ਦਿ-ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੱਕ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।