ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 'ਦਾਅਵੇ' ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।

ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ISEAL ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੋਰਸਿੰਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PDF
3.39 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ V3.0

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ V3.0
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਕਲੇਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਅਵੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ.

ਕਲੇਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ 3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕਲੇਮ ਫਰੇਮਵਰਕ V3.0 ਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
  • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਵਿਧੀ 683.52 KB

ਬਿਹਤਰ ਸੂਤੀ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਲੋਗੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਵੇਬ ਪੇਜ.

ਵਿਧਾਨ

ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ACM ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਆਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕ (OPM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਐਮਏ) ਨੇ ਏ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੇਮ ਕੋਡ' ਟਿਕਾਊਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ
ਲੋਗੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਸਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ CH 775635 ਕਲਾਸਾਂ 3, 9, 22 – 25, 27, 31, 35, 41 – 42, 44 – ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਲੋਗੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 45) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਯੂ.ਕੇ., ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਅਰਜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ)।