PDF
4.31 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v2.1

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।

i

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੋਧ

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ (P&C) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

P&C v.3.0 ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, 2024/25 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੱਤ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲ

ਅਸੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿੱਟੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਈ. ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿੱਟੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਾਈਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ - ਕੰਮ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰੋਤ

ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 109.83 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 182.30 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 52.31 KB

ਵਾਧੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 264.63 KB

 • ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ - ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ 341.29 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ - ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮ 339.36 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ - ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ 321.57 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਚਸੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ 191.81 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਚਸੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ 176.02 KB

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੋਧ
 • ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 452.65 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ: 2015-17 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 161.78 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ: 2015-17 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ 240.91 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ: 2015-17 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਸੰਖੇਪ 341.88 KB

 • ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ: 2015-17 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 216.27 KB

 • ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 159.86 KB

ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 417.67 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਫਟ 1 1.98 ਮੈਬਾ

 • ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 1.07 ਮੈਬਾ

 • ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਡਰਾਫਟ 1 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੰਖੇਪ 461.21 KB

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਫਟ 2 3.53 ਮੈਬਾ

ਇਤਿਹਾਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ISEAL ਕੋਡ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ISEAL ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ isealalliance.org.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ISO/IEC ਗਾਈਡ 59 ਕੋਡ ਆਫ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ISEAL ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ P&C ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਢੁਕਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2015-2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ? ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ.