ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ/ਯੂਜੀਨੀ ਬੇਕਰ। ਹੈਰਨ, ਤੁਰਕੀ, 2022. ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮਹਿਮੇਤ ਕਿਜ਼ਲਕਾਯਾ ਟੇਕਸਟਿਲ।

ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 2030 ਰਣਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਟਰੇਸੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: 

  • ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਟਰੇਸੇਬਲ (ਭੌਤਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
  • ਟਰੇਸੇਬਲ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਫਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ, ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭੌਤਿਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP)

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਗਰਮੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ!

  • ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਲ ਜਾਓ myBetterCotton ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਸੇਬਲ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 'ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੇਸੇਬਲ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, BCP ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਪੰਨਾ

  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਨਵਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਸਦੱਸਤਾ ਪੰਨਾ. ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਇਥੇ.