ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (STP) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ।

ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਸਟਡੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ
 • ਪੁੰਜ-ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
 • ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ)
 • ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ FAQ

ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (STP) ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ STP ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ-ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫੈਬਰਿਕ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ। ਵੈਬਿਨਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੁਰਕੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ: ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ & ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
 • ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੜੀ  
 • ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰੀਏ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵਧੀਆ ਕਪਾਹ ਲਈ ਸੁਆਗਤ: ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ' ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 2023 ਲਈ ਸਾਰੇ STP ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਥੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭਣ ਲਈ
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਰਜਿਸਟਰ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
 • ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ "ਜਦੋਂ ਆਯੋਜਕ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ", ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

*ਤੁਹਾਨੂੰ CiscoWebex ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ 500 ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।