ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ 2040, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਉਡਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੇਖਕ 2040 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਕਪਾਹ 2040 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ।

ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ 2040 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਦੋ-ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗਾ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਇਥੇ.

  1. ਗੋਲਮੇਜ਼ 1: ਵੀਰਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ: ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ
  2. ਗੋਲਮੇਜ਼ 2: ਮੰਗਲਵਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ: ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇ ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
  3. ਗੋਲਮੇਜ਼ 3: ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ: ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਨਵੀਨਰ: 

  • ਧਵਲ ਨੇਗਾਂਧੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਦ ਫਿਊਚਰ
  • ਏਰਿਨ ਓਵੈਨ, ਲੀਡ ਐਸੋਸੀਏਟ – ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੱਬ, ਅਤੇ ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਬਾਗਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ - ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੱਬ, ਵਿਲਿਸ ਟਾਵਰਸ ਵਾਟਸਨ
  • ਚਾਰਲੀਨ ਕੋਲੀਸਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਜ਼, ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਦ ਫਿਊਚਰ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਕਪਾਹ 2040 ਦੇ 'ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ' ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਪਾਹ 2040 ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਾਸ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਖਰਤਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਾਟਨ 2040 ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ - ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ 2040 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

  • ਡੈਲਟਾ ਫਰੇਮਵਰਕ - 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਾਹ 2040 ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
  • ਕਾਟਨਯੂਪੀ - ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗਾਈਡ, CottonUP ਗਾਈਡ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਟਨ 2040 ਦੀ 'ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ' ਵਰਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ.

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ