ਸਲਾਇਡ
ਤਾਜ਼ਾ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ

ਸਲਾਇਡ
ਬਲੌਗ

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

639
ਸਲਾਇਡ
ਪੇਸ਼ੇ

ਸਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਲਿੰਕਡਇਨ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

1283
ਸਲਾਇਡ
ਇਵੈਂਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ BCI ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

641
1701
ਸਲਾਇਡ
ਨਿਊਜ਼

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ

631
1723
1632
ਸਲਾਇਡ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਸਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1285
ਸਲਾਇਡ
ਰਿਸਰਚ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ

1287
ਸਲਾਇਡ
ਕਹਾਣੀਆ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਭ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

637
ਸਲਾਇਡ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ

1289
1653

44 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ
44 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ