ਆਖਰੀ ਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀਸੀਆਈ), ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। BCI ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP), BCI ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਪਿਨਰਾਂ, ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਐਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੋਰਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BCP ਖਾਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ BCP ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BCP ਉਪਭੋਗਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਅਤੇ BCP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ BCI ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ BCP ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ BCP ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

BCP ਪਹੁੰਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ BCP ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ BCP ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। BCP ਪਹੁੰਚ BCI ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ BCI ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੈਰ BCI ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ BCP ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਲੇਮ ਯੂਨਿਟ (BCCU), ਇੱਕ BCI-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤ ਕੀਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ BCCU ਇੱਕ 'BCI ਜਿੰਨ' ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

1. ਸਕੋਪ

1.1 ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ BCI ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BCP ਪਹੁੰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BCP ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, BCI ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

1.2 BCP ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ BCP ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ BCP ਖਾਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1.3 BCP ਪਹੁੰਚ 2 BCP ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

1.4 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈst ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ BCP ਪਹੁੰਚ ਕਦੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.2-3 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1.5 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ BCP ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ BCI ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ. BCI ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ BCP ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ BCP ਵਿੱਚ, BCP ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

2.1 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2.2 BCP ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  • ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BCP ਪਹੁੰਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ।
  • ਸੈਕਸ਼ਨ 3. ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ BCI ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

2.3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ BCI ਸੈਕਸ਼ਨ 1.4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, BCP ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BCI BCP ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.2 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3. ਲੋੜਾਂ

3.1 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

3.1.1. ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
3.1.2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ BCP ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਾ ਕਿਸਮ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ BCP ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ BCP ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

3.2 ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ, ਜੋ BCP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ BCP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3.3 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3.4 ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ BCI ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। BCI ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

4. ਫੀਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

4.1 ਇੱਕ BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੀਸ 500€ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

4.2 BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

  • ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

4.3 BCP ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ।

4.4 ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਧਾਰਾ 4.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

4.5 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4.6 BCI ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ:

  • BCP ਪਹੁੰਚ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਬੀਸੀਪੀ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 6.2-3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਸੰਚਾਰ

5.1 BCP ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ BCI ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

5.1.1 'ਸਾਨੂੰ ਦ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ/ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।'
5.1.2 'ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

5.2 BCP ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ BCI ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ 5.1.1 ਅਤੇ 5.1.2 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ BCI ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ BCI ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਸਮਾਪਤੀ

6.1 ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ BCP ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ BCP ਖਾਤਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6.2 ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ BCP ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। BCI ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ BCP ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6.3 ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCP ਖਾਤਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6.4 ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ BCP ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ BCCU ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

6.5 ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ BCI ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਟੋਰਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। BCP ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਲ (ਭਾਵੇਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਕੰਪਨੀ BCP ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। .

7. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

7.1 ਵਰਤਮਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।

7.2 ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੈਧਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਨੀਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।