ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਪਾਹ-ਖੇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ 2030 ਰਣਨੀਤਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ - ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ।

ਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਥਵੇਅ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੱਧਰ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਿਰ ਵੌਲਯੂਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ।

The ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।