ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ/ਸੀਨ ਅਦਾਤਸੀ। ਸਥਾਨ: ਕੋਲੋਂਡੀਬਾ, ਮਾਲੀ. 2019. ਵਰਣਨ: ਟੋਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2030 ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲਹੋਲਡਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮਾਰੀਆ ਕੇਜਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਮਾਰੀਆ ਕੇਜਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਗਲੋਬਲ, ਲਗਭਗ 90% ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜੀਵਤ ਆਮਦਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਉਗਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ:

  • ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
  • ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ
  • ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
  • ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ (GIF) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਰੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜ 2030 ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।

2030 ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ XNUMX ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ.

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਂਚ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ].

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ