ਇਹ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੌਤਿਕ (ਟਰੇਸੇਬਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ BCP ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ BCP ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ BCP ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ
  • ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ BCP ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
  • ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਸਪਲਾਇਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ - ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲੜੀ" ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਜਣਯੋਗਤਾ
ਇਵੈਂਟ ਟੈਗਸ
ਸਦੱਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਦੇ
ਇਵੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ / ਸਮਾਂ

ਮਾਰਚ 27, 2024
15:00 - 17:00 (GMT)

ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਵੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ(ਲਾਂ)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ