ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ V1.4, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਡਲ. ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਨ ਭੌਤਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਏਜੰਡਾ:

  • ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ
  • CoC ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
  • ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0
  • ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  • 2023 ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

* ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਲਾਈ 18, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।

(AM ਸੈਸ਼ਨ) https://bettercotton.org/event/2030-strategy-webinar-series-delivering-positive-environmental-impact-in-the-field-am/

(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ) https://bettercotton.org/event/2030-strategy-webinar-series-delivering-positive-environmental-impact-in-the-field-pm/

ਮੈਂਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾ
ਇਵੈਂਟ ਟੈਗਸ
ਸਦੱਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਦੇ
ਇਵੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ / ਸਮਾਂ

10 ਮਈ, 2023
15:00 - 16:00 (BST)

ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਵੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ(ਲਾਂ)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ