• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸਰੋਤ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ / ਸਾਈਟ ਲੀਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ?
  • ਸਾਈਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP) ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾ ਖੋਜਣਯੋਗਤਾ
ਇਵੈਂਟ ਟੈਗਸ
ਸਦੱਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਦੇ
ਇਵੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ / ਸਮਾਂ

ਜੂਨ 3, 2024
10:00 - 11:00 (BST)

ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਵੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ(ਲਾਂ)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ