ਅਸੀਂ XUAR ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ BCI ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। OFAC ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ
ਇਵੈਂਟ ਟੈਗਸ
ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ
ਸਦੱਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਦੇ
ਇਵੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ / ਸਮਾਂ

ਨਵੰਬਰ 18, 2020

ਇਵੈਂਟ ਸਥਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ

ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ

ਇਵੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ(ਲਾਂ)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਮੁਫ਼ਤ

ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ