ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

209 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

2 ਦੇ ਪੰਨਾ 18

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
PDF
130.68 KB
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
72.62 ਮੈਬਾ
ਚਾਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੰਡ, ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਫੰਡ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਫੰਡ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
94.28 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
9.90 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
3.24 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
4.17 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
1.50 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
3.58 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
2.78 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
7.18 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
PDF
11.53 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
209 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ