ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

34 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 3

PDF
120.67 KB

ਧਰਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅੱਪਡੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਬਚਨ
114.00 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
37.81 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
47.63 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ.ਬੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
XLSX
47.94 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜਵਾਬ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
XLSX
36.06 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਬਚਨ
112.11 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਡੇਟਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
37.81 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਆਡਿਟ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
47.63 KB

ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ RFP - ਆਡਿਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ CB ਸੌਂਪਣਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
196.65 KB

P&C v.3.0 - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
34 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ