ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

70 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 6

ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
175.77 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
264.66 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
57.43 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
1.01 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
578.90 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
XLSX
52.62 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
78.67 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
PDF
130.68 KB
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਗਾਈਡ
PDF
72.62 ਮੈਬਾ
ਚਾਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੰਡ, ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਫੰਡ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਫੰਡ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਅਵਲੋਕਨ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
70 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ