ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ।
ਸਿਰਫ਼-ਮੈਂਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ myBetterCotton

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

65 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 6

ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
159.71 KB

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.63 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
PDF
141.77 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ v2.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
108.14 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 3PV ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
235.78 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
572.09 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2022-23

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB

ਸੰਖੇਪ: ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ: ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ - ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.55 ਮੈਬਾ

ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ: ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ - ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
578.90 KB

ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
65 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ