ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

13 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
232.24 KB

ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1,020.20 KB

ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
176.02 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਚਸੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
191.81 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਐਚਸੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
321.57 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ - ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
339.36 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ - ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
341.29 KB

ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ - ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
264.63 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
11.51 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
2.36 ਮੈਬਾ

ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਤੀਜੇ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
13 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ