ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

7 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

PDF
761.30 KB
ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਤੀਜਾ ਪੱਧਰੀ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। APP, 2016 ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.01 ਮੈਬਾ

ਮਾਈਕ ਰੀਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨਤੀਜੇ
PDF
118.95 KB
ਫਾਰਮ ਨਤੀਜੇ - 2015-16 ਲਈ BCI ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਿਸਾਨ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
PDF
161.78 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ P&C: 2015-17 ਸੰਸ਼ੋਧਨ – ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
3.53 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਫਟ 2

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਕੌਂਸਲ ਅੱਪਡੇਟ
PDF
102.03 KB

ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
7 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ