ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

7 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਫਰਮਾ
ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
119.96 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫਰਮਾ
PDF
265.66 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
121.57 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫਰਮਾ ਟੂਲ
XLSX
52.30 KB
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਫਰਮਾ ਟੂਲ
XLSX
442.72 KB
ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੂਲ।
ਡਾਊਨਲੋਡ
7 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ