ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
149.98 KB

ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
PDF
163.59 KB

ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
XLSX
127.78 KB

ਗਿਆਨ ਪਾਰਟਨਰ ਫੰਡ ਬਜਟ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
XLSX
52.91 KB

ਸਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
109.83 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਪਲੇਟ (ਛੋਟੇ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
PDF
279.80 KB

ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ v1.4 ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
PDF
265.66 KB

ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ v1.4 ਜਿਨਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ
ਬਚਨ
111.41 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ ਟੂਲ
XLSX
52.30 KB

ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫਰਮਾ ਟੂਲ
XLSX
436.75 KB
ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੂਲ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
12 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ