ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

43 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 4

ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.63 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.12 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ GIF ਪਾਇਲਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.41 ਮੈਬਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ: "ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ"

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
3.38 ਮੈਬਾ

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ABR-ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.19 ਮੈਬਾ

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
7.52 ਮੈਬਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
7.18 ਮੈਬਾ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
1.67 ਮੈਬਾ

ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
16.24 ਮੈਬਾ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ GIF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB

ਸੰਖੇਪ: ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ: ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ - ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
43 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ