ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

20 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
159.71 KB

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
348.24 KB

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.63 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਧਿਐਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.12 ਮੈਬਾ

ਰਿਪੋਰਟ: ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ GIF ਪਾਇਲਟ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.41 ਮੈਬਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ: "ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ"

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
3.38 ਮੈਬਾ

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ABR-ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
1.19 ਮੈਬਾ

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
7.18 ਮੈਬਾ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, 2014-2023 - ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
130.80 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB

ਸੰਖੇਪ: ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ: ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ - ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
20 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ