ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

24 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 2

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ
ਬਚਨ
104.00 KB

ਕਸਟਡੀ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ v1.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੇਮਾਵਲੀ
PDF
99.96 KB

ਕਸਟਡੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲੜੀ v1.0

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
150.02 KB

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ - ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
XLSX
60.75 KB

ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
XLSX
186.73 KB

ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੀਓਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਚੀਨੀ
PDF
131.68 KB

ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ - ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
PDF
159.65 KB

ਕਸਟਡੀ v1.0 ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ - ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
1.38 ਮੈਬਾ

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
926.03 KB

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਗਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
1.14 ਮੈਬਾ

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੇਮਾਵਲੀ
PDF
327.12 KB

ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨਤੀਜੇ
PDF
8.80 ਮੈਬਾ

ਕਸਟਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
24 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ