ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

38 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 4

ਗਾਈਡ
PDF
415.69 KB

ਨਤੀਜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ v2.6

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
562.06 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2023-24

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
442.01 KB

ਨਤੀਜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ v2.5

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
PDF
1.67 ਮੈਬਾ

ਭਰੋਸਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਬਚਨ
105.57 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ - ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਰੀਫਾਇਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
74.86 KB

ਅਪਮਾਨਜਨਕ 3.1.3 - ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੂਚਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
108.14 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 3PV ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੇਮਾਵਲੀ
ਬਚਨ
114.62 KB

ਹਿੱਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
572.09 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ 2022-23

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਨੀਤੀ ਨੂੰ
PDF
94.28 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਡੀਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
441.00 KB
ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
152.86 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਜ਼ 2022

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
38 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ