ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

8 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 1

ਗਾਈਡ
PDF
458.07 KB
ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
172.65 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ (PUs) ਲਈ ਲਾਗੂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ
ਬਚਨ
120.67 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਟੂਲ
ਬਚਨ
107.61 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ (ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
PDF
339.36 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ - ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ
ਬਚਨ
226.34 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਟੈਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ
ਬਚਨ
145.59 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟ ਸਪੋਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੈਂਪਲੇਟ (ਮੱਧਮ ਖੇਤਾਂ ਲਈ)

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
8 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ