ਸਲਾਇਡ
ਸਰੋਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

26 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

1 ਦੇ ਪੰਨਾ 3

ਅੱਪਡੇਟ
PDF
122.80 KB

ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ 1.4 ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ ਲਈ ਅਪਮਾਨ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਅਸੂਲ
PDF
9.56 ਮੈਬਾ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ P&C: 2021-2023 ਸੰਸ਼ੋਧਨ - ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
PDF
130.80 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜੇ
PDF
168.98 KB

ਸੰਖੇਪ: ਟਿਕਾਊ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ: ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ - ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
458.07 KB
ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
121.55 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਯੂਐਸ ਫਾਰਮਜ਼ 2024

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
172.65 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ (PUs) ਲਈ ਲਾਗੂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
ਗਾਈਡ
PDF
146.62 KB

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ (LFs) ਲਈ ਲਾਗੂ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
webinar
PDF
1.90 ਮੈਬਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹੀਂ BCI ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਿਯਤ ਕਰੋ
26 ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ