ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਿੱਖ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭੌਤਿਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸੇਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਨ ਆਫ ਕਸਟਡੀ (CoC) ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮਈ 2 ਵਿੱਚ 2023-ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ v1 ਤੋਂ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ v2025 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 1.4 ਮਈ 1.0 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ CoC ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਟਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਸਟਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੇਨ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਬੀਸੀਪੀ) ਤੋਂ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ CoC ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

CoC ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ v1.4 ਤੋਂ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 1. ਆਪਣੇ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP) ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੱਭੋ। ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ- ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 2. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਬੀਸੀਪੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ.
 3.  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 
  • ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ। 
  • ਸਾਈਟ(ਸ) ਨੂੰ GOTS, Fairtrade, OCS/CCS, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 
  • ਸਾਈਟ(ਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਨਤੀਜੇ 
  • ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਸਕੀਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਵਾਂ) (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ISO 90001), ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ 
  • ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਲਣਾ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ 
 4. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਬਮਿਟ' ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ.
 5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ BCP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:

 • ਸਿੰਗਲ-ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ CoC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 1,002.23 KB

  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
  ਚੀਨੀ
 • ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸੀਓਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 186.73 KB

  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
  ਚੀਨੀ
ਕੁੰਜੀ ਸਰੋਤ
 • ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ 1.57 ਮੈਬਾ

  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
  ਉਜ਼ਬੇਕ (ਸਿਰਿਲਿਕ)
  ਚੀਨੀ
 • ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: CoC ਸਟੈਂਡਰਡ v1.4 ਨਾਲ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ v1.0 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 115.18 KB

 • ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ 195.33 KB

  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
  ਚੀਨੀ
  ਪੁਰਤਗਾਲੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 • ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 1.14 ਮੈਬਾ

 • ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਗਿੰਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 926.03 KB

 • ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 1.38 ਮੈਬਾ

ਸਟੈਂਡਰਡ v1.0 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕੋਲ ਹੈ:

 • ਸਾਰੇ CoC ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈ CoC ਮਾਡਲਾਂ (ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ।
 • ਸਿਰਫ਼ CoC ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। CoC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP) ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਲਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੋਧ

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ CoC ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਮੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਕ CoC ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤੁਲਨ. 

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (BCP) ਦੁਆਰਾ 1,500+ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। 

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 0.3 ਸਤੰਬਰ - 26 ਨਵੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ V2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 496 ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੁਝ 91 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

CoC ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੰਖੇਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ.