ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ - ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ISEAL ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ (P&C)। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹਿਣ।

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2015 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਟੀਚੇ P&C ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ (ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ (P&C) v.3.0 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ 2024/25 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ v.3.0 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਈਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਿਕਾ) ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਤਰ-ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, P&C v.3.0 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2030 ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

P&C v.3.0 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

28 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਇੰਪੁੱਟ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ISEAL ਦੇ ਮਿਆਰੀ-ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਡ ਔਫ ਗੁਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ v.6.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਥੇ.

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ISEAL ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ

P&C ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ISEAL ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਿਆਰੀ-ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਡ v.6.0, ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸਥਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ P&C ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

07 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਡਰਾਫਟ P&C v.3.0 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024/25 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ

P&C ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮੂਹ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ.

ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ

ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਕੁੰਜੀ ਡੀਦਸਤਾਵੇਜ਼

PDF
9.56 ਮੈਬਾ

ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ P&C ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੰਖੇਪ

ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
148.95 KB

ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
1.39 ਮੈਬਾ

ਮਿਆਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ v2.0

ਡਾਊਨਲੋਡ
PDF
191.38 KB

ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਸੰਪਰਕ Us

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੀਮ.