ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਸਟਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ V1.4

ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ (CoC) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਟਡੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜਿੰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਅਤੇ ਪੁੰਜ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵੱਖ ਕਰਨਾ।

ਨਵੀਨਤਮ CoC ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ CoC ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ V1.4 ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਸਟਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ - BCI ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਿਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਭਾਵ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੰਜ-ਸੰਤੁਲਨ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੱਧਰ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ CoC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ V1.3 ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ICAC ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

'ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ.

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ