ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23
ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 2022-23 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.8-22 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ 2022 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ 2011 ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਟਿਕਾਊਤਾ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੇਨ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਚੇਨ

ਕਸਟਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰ ਕਾਟਨ ਚੇਨ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਸਟਡੀ (CoC) ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛਲਾ ਤੀਰ
ਅਗਲੇ ਤੀਰ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਸਲਾਈਡ 1
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ

... ਕਪਾਹ - ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ - ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

…ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ

…ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲਾਈਡ 2
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਵੱਡੇ ਖੇਤ

...ਜਿਸਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

…ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਕਾਊ-ਸਰੋਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ

...ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਥਿਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ)।

ਸਲਾਈਡ 3
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਖਪਤਕਾਰ

...ਕੌਣ, ਇੱਕ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ,
ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ

...ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਦਾਨੀ

...ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਈਡ 4
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰਾਂ

... ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ

... ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਸਫ਼ਰ

... ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲਾ ਤੀਰਪਿਛਲਾ ਤੀਰ
ਅਗਲੇ ਤੀਰਅਗਲੇ ਤੀਰ

ਇੱਕ ਸਦੱਸਤਾ ਜੋ ਕਪਾਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ।

ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ; ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ, ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ
ਏਐਮਪੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ।

ਸਹਿਯੋਗੀ

ਐਸੋਸੀਏਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23

ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬੇਟਰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 22%।

2022 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ 2023

ਭਾਰਤ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇਮਪੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਹਾਣੀਆ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ

ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਤੰਬਰ 8, 2023

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਓਵਰਵਿਊ: ਬਿਹਤਰ ਕਾਟਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023
ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਕਪਾਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ: ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਿਛਲਾ ਤੀਰ
ਅਗਲੇ ਤੀਰ

ਬਿਹਤਰ ਕਪਾਹ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ