कस्टडी स्टँडर्डची उत्तम कापूस साखळी सादर करत आहे (सत्र 1)

ऑनलाइन

हा वेबिनार लवकरच प्रकाशित होणार्‍या बेटर कॉटन चेन ऑफ कस्टडी स्टँडर्डची माहिती देईल. बेटर कॉटन चेन ऑफ कस्टडी गाइडलाइन्सची ही सुधारित आवृत्ती आहे…

कस्टडी स्टँडर्डची उत्तम कापूस साखळी सादर करत आहे (सत्र 2)

ऑनलाइन

हा वेबिनार लवकरच प्रकाशित होणार्‍या बेटर कॉटन चेन ऑफ कस्टडी स्टँडर्डची माहिती देईल. ही बेटर कॉटन चेन ऑफ कस्टडी गाइडलाइन्स V1.4 ची सुधारित आवृत्ती आहे, …