स्लाइड
स्त्रोत ग्रंथालय

आमच्या दस्तऐवजांच्या लायब्ररीमधून शोधा, ज्यात PDF आणि डाउनलोड करण्यासाठी इतर उपयुक्त फायली आहेत.
केवळ सदस्यांच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, कृपया लॉग इन करा myBetterCotton

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

13 परिणाम आढळले

1 पृष्ठ 2

साचा
XLSX
126.50 KB

बेटर कॉटन GIF नॉलेज पार्टनर फंड बजेट टेम्प्लेट 25-26

डाउनलोड शेअर करा
साचा
शब्द
149.98 KB

परिणाम घोषणा आणि अनुरूपता मूल्यमापन टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
साचा
PDF
163.59 KB

उदाहरण स्वतंत्र मूल्यांकन परिणाम घोषणा आणि अनुरूप मूल्यमापन टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
साचा
XLSX
127.78 KB

नॉलेज पार्टनर फंड बजेट टेम्प्लेट

डाउनलोड शेअर करा
साचा
XLSX
52.91 KB

वार्षिक कापूस वापर सबमिशन फॉर्म

डाउनलोड शेअर करा
साचा

स्वतंत्र मूल्यांकन परिणाम घोषणा आणि अनुरूपता मूल्यमापन टेम्पलेट

साचा
शब्द
109.83 KB

उत्तम कापूस मूल्यांकन अहवाल टेम्पलेट (लहान धारकांसाठी)

डाउनलोड शेअर करा
साचा
PDF
279.80 KB

कस्टडी मार्गदर्शक तत्त्वांची साखळी v1.4 सप्लाई चेन ऑडिट रिपोर्टिंग टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
साचा
PDF
265.66 KB

कस्टडी मार्गदर्शक तत्त्वांची साखळी v1.4 जिनर मॉनिटरिंग टेम्पलेट

डाउनलोड शेअर करा
साचा
शब्द
111.41 KB

उत्तम कापूस मूल्यांकन अहवाल टेम्पलेट (मध्यम शेतांसाठी)

डाउनलोड शेअर करा
साचा साधन
XLSX
52.30 KB

कापूस वापर मोजणे: उत्तम कापूस वार्षिक कापूस वापर सादर

डाउनलोड शेअर करा
13 परिणाम आढळले

हे पृष्ठ सामायिक करा