स्लाइड
संसाधने लायब्ररी

आमच्या दस्तऐवजांच्या लायब्ररीमधून शोधा, ज्यात PDF आणि डाउनलोड करण्यासाठी इतर उपयुक्त फायली आहेत

85
99
137
787
133
109
125
63
115
87
83
71
89
1562
1675
795
111
73
57
141
69
151
833
121
117
159
113
127

210 परिणाम आढळले

2 पृष्ठ 18

सदस्यांची यादी
PDF
130.68 KB
1 जानेवारी ते 30 जून 2022 दरम्यान बेटर कॉटनमध्ये सामील झालेल्या संस्थांची यादी.
डाउनलोड
मार्गदर्शक
PDF
72.62 MB
चार ग्रोथ आणि इनोव्हेशन फंड चॅनेलसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे: स्मॉल फार्म फंड, नॉलेज पार्टनर फंड, इनोव्हेशन आणि लर्निंग फंड आणि लार्ज फार्म फंड.
डाउनलोड
आढावा
PDF
1.55 MB
हा दस्तऐवज बेटर कॉटन ग्रोथ अँड इनोव्हेशन फंडाची दृष्टी, ध्येय, मूल्ये आणि उद्दिष्टे मांडतो.
डाउनलोड
धोरण
PDF
94.28 KB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
9.90 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
3.24 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
4.17 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
1.50 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
3.58 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
2.78 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
7.18 MB
डाउनलोड
सादरीकरण
PDF
11.53 MB
डाउनलोड
210 परिणाम आढळले

हे पृष्ठ सामायिक करा