ಕಂಪನಿ ಮಾಲಿಯೆನ್ ಪೌರ್ ಲೆ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ಸ್ (CMDT)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು