ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ರೈತರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ. ಉತ್ತಮ ಕಾಟನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಸಿಕ ಸದಸ್ಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.