ಸ್ಲೈಡ್
ಇತ್ತೀಚಿನ

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್

ಸ್ಲೈಡ್
ಬ್ಲಾಗ್

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾ ತುಣುಕುಗಳು

639
ಸ್ಲೈಡ್
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಈ ಪುಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತೆರೆದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಅಥವಾ Twitter ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

1283
ಸ್ಲೈಡ್
ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

BCI ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

641
1701
ಸ್ಲೈಡ್
ಸುದ್ದಿ

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್‌ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ರೌಂಡ್ ಅಪ್

631
1723
1632
ಸ್ಲೈಡ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಪಟ್ಟಿ ರೂಪ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು; ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1285
ಸ್ಲೈಡ್
ಸಂಶೋಧನೆ

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್

1287
ಸ್ಲೈಡ್
ಕಥೆಗಳು

ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ರೈತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಥೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಅವರ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

637
ಸ್ಲೈಡ್
ಥಾಟ್ ಪೀಸಸ್

ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್

1289
1653

44 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

1 ಪುಟ 2

ಸುದ್ದಿ, ಕಥೆಗಳು
44 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ