ಈ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ (BCP) ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ (ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ BCP ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

BCP ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

  • ನವೀಕರಿಸಿದ BCP ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
  • BCP ಒಳಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
  • ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮೂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಸೈಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ v1.0 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ “ಪೂರೈಕೆದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ - ಕಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೈನ್” ಸೆಶನ್‌ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

ಹಿಂದಿನ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವೆಬ್ನಾರ್ಗಳು
ಈವೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಈವೆಂಟ್ ಸರಣಿ
ಪೂರೈಕೆದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವೆಬ್ನಾರ್ಗಳು
ಈವೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ

ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2024
9:00 - 11:00 (BST)

ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಥಳ

ಆನ್ಲೈನ್

ಈವೆಂಟ್ ಭಾಷೆ(ಗಳು)

ಈವೆಂಟ್ ವೆಚ್ಚ

ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ?

ಇಲ್ಲ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ