ಅದರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಟರ್ ಕಾಟನ್ 28 ಜುಲೈ ಮತ್ತು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಮುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ.

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ
ಈವೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಈವೆಂಟ್ ಸರಣಿ
ಈವೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ

ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2022
15: 00 - 16: 00 (BST)

ಈವೆಂಟ್ ಭಾಷೆ(ಗಳು)

ಈವೆಂಟ್ ವೆಚ್ಚ

ಉಚಿತ

ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ?

ಇಲ್ಲ

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ